Valberedning

Valberedningens uppgift är att hitta och föreslå personer som kan ingå i styrelsen. Det diskuteras också inom HSB att valberedningen framöver borde få i uppdrag att föreslå styrelsens arvoden och övriga ersättningar.

Vill du delta i styrelsearbetet eller har du förslag på någon som skulle passa? Kontakta i så fall någon i valberedningen.

Det är i Täppans intresse att få en bred kompetens och arbetsvilliga personer i styrelsen, tror du att du kan hjälpa till att driva vår förening framåt är du varmt välkommen!

Sammankallande:
Birgitta Sigge
Bjurholmsgatan 10, 7 tr
Tel 642 92 11 mobil 070-493 65 45

Ledamöter:
Andreas Lennmarker
Bjurholmsgatan 16, 8 tr