Cykelförråd

Ställ alltid din cykel i cykelstället eller cykelskjulet. Cykelskjul finns utanför 10:ans port. Detta utrymme öppnar du med portnyckeln. I cykelförråden är det inte tillåtet att ställa motorfordon.

Våra förråd är också dimensionerade för att du ska kunna förvara en cykel där.

Det finns dessutom cykelställ utanför cykelskjulet och utanför port 16. Dessa är för närvarande inte möjliga att bruka då Lövdalens Bygg utnyttjar ytan.

Ställ inte cyklarna utanför portarna eller i portuppgångarna/utanför lägenheterna av brandsäkerhetsskäl.