Frågor och svar

Tänk på! Dessa frågor och svar kan innehålla fel eller vara inaktuella. Vi försöker uppdatera dem så snart något ändras men ibland kan vi missa. Vissa är också baserade på anteckningar vid möten och från muntliga konversationer, andra är redigerade för att ta bort personspecifik information. Felaktigheter kan smyga sig in.

Om du har en fråga som inte besvaras här kan du skicka din fråga till fragorochsvar (snabel-a) brftappan (punkt) se.

Hissar

Hur gör de som inte kan gå?

Vi tittar på olika lösningar. Allt från matleveranser till att kunna använda hotellets familjerum. Vet man med sig att man inte kan ta sig upp och ner i trappan kanske man har möjlighet att planera för att bo på annan ort när detta sker. Vi återkommer så snart vi kan om tider och vet ni mer er att ni inte kommer att klara trapporna vill vi gärna ha en dialog med er.

Hur blir det med hissarna?

Hissentreprenör är inte vald ännu så vi har inte alla detaljer. Bara en hiss som jobbas med stängs av. Under tiden en hiss är avstängd är det bara trapphus som gäller, det kommer inte finnas möjlighet att ta sig till en fungerande hiss via vinden. Vinden kommer vid detta tillfälle att vara historia.

Kommer hissen att behålla 60-talskänslan?

Hissens utformning sker till stor del enligt säkerhets- och tillgänglighetsregler. I de fall där vi kan påverka kommer vi att försöka se till att de nya hissarna harmoniserar med resten av huset, precis som vi gjorde när vi bytte portarna.

Hur länge kommer hissarna att stängas av?

Hissarna kommer att stängas av så kort tid som möjligt. Det är mer arbeten på hissarna i 12 och 14 så de kommer att vara avstängda något längre än hissarna i 10 och 16. Vi räknar med att maximal avstängningstid ska vara 10 veckor. Vi har ännu inte fått hundraprocentigt besked i denna fråga.

När stängs hissarna av?

Det är ännu inte helt klart när hissarna stängs av. Alla inblandade har inte hunnit säga sitt, framförallt leverantören av de nya hissarna. Vi planerar just nu för att avstängningen sker först efter sommaren.

Renoveras hissarna eller blir det nya?

Det blir helt nya hissar. Eftersom vi hade behövt göra omfattande renoveringar visade det sig att det inte var särskilt stor skillnad i kostnad och det prognostiserade framtida underhållet blir lägre med helt nya hissar.


Bredband/TV

Vad innebär förändringen mer?

All TV blir digital via IP-nätet. För er som har routern i hallen betyder det att ni bör dra in en kabel till vardagsrummet. Dessutom blir bredbandet troligtvis snabbare. Beroende på nättyp kan det betyda extra utrustning i hallen, vi återkommer om det. För er som inte vill att internetleverantören väljer router kommer vi att se till att de kan sättas i bryggläge. I dagsläget har vi fasta, publika adresser. Vi kan eventuellt behöva gå över till dynamiska men de ska fortsätta vara publika.

Vad händer med mitt ComHemabonnemang?

Vi tittar på om de faller samtidigt som föreningen, eventuellt, säger upp ComHem eller om varje medlem med extraavtal måste säga upp individuellt.

Måste jag byta min ownit-adress?

Om vi har kvar Ownit så behöver du inte det. Med det sagt är det aldrig en bra idé att använda internetleverantörens addresser. Ni som använder ownit-adresser bör fundera på att byta dem oavsett om vi har kvar Ownit eller inte. Det finns många bra gratisalternativ idag – gmail eller outlook exempelvis.

Försvinner ComHem/Ownit?

Vi kommer bara att ha ett nät i framtiden så en av dem kommer definitivt att försvinna. Dessutom konkurrensutsätter vi dem nu så potentiellt kan båda försvinna. Det viktiga är att vi får en prisvärd, konkurrenskraftig och flexibel lösning för framtiden.

Varför måste vi byta TV/bredband?

Både vårt TV och bredbandsnät bor på vinden, vinden försvinner vilket betyder att vi måste dra nytt.


Fasad/fönster

Kan vi få el på balkongen?

En del lägenheter har el på balkongerna. Vi återkommer om det är möjligt att få el på balkongerna efter att fasaden bytts.

Kommer man att kunna stänga balkongdörrarna utifrån?

Vi vet inte ännu, vi återkommer om det.

Kommer balkongdörrnarna att bytas?

Ja.

Kommer fönsterkarmarna att renoveras?

Inte alla, bara de som är i dåligt skick.

Får vi högre uppvärmningskostnader om vi skärmar av solvärme?

Det är inte sannolikt att den uppvärmningseffekt vi får av solen under kallsäsong bidrar särskilt mycket till husets uppvärmning.

Kommer fönstren att ha skydd mot värmeinstrålning?

Vi tittar på om detta är möjligt eller inte. Ett stort problem med IRR-fönster är att de även stänger ute mobilsignaler vilket är något vi vill undvika

Hur blir det med balkonginglasning?

Befintliga demonteras, diskussionen fortgår om de ska ersättas för alla eller för några.

Hur kommer asbesten att rivas?

Vi får återkomma om exakt metod för rivningen av asbestskivorna.

Kan det bli inbrott med en ställning?

Självklart så finns det säkert tjuvar som tycker det är smidigt. På informationsmötet gicks en del aspekter igenom som vi inte skriver här, hör gärna med en granne som var där om vad som sades. Styrelsen har dessutom kontaktat polisen och de brukar bevaka hus med ställningar lite extra när de är ute och patrullerar.

När kommer fasad och fönster renoveras?

Detta vill man göra när det är varmt. Längsta tid för ställning runt huset är maj till november och någon gång under denna period kommer fasad och fönster att bytas. Vi vet inte mer än så just nu.

Hur kommer huset att täckas in?

Eventuellt kan väderskydd för taket byggas som inte behöver en ställning att stå på, då blir det bara ställning under tiden fasaden renoveras. I värsta fall behövs ställning från maj till november runt hela huset. I bästa fall kan fasaden bytas utan permanent ställning. Vi uppdaterar informationen så snart vi har klara besked. Då asbesten tas omhand behöver vi tyvärr ha huset inplastat och fönstren stängda på grund av lagar och regler samt vår egen hälsa. Vi kommer inte att vara inplastade hela tiden som hus med putsad fasad måste vara.

Hur kommer fönstren se ut?

Vi har nu kommit närmare ett val av entreprenör och kommer därigenom att välja Snidex’ Renova fönsterrenoveringssystem. Det är ett fönsterrenoveringssystem för varsam ombyggnad, där man bara byter båge och inte karm. Det betyder att: Vädringsluckor sparas. Indelning av fönster är lika befintligt. Sidohängning fönster bevaras. Glasytan i fönstren kommer inte minska. Bågen, den synliga delen av insidan, kommer att utföras lika dagens utförande. Vita persienner monteras i alla bågar. Beslagning, så som de kromade handtagen från 90-talsrenoveringen (Habo Fix 42), kan utföras lika dagens utförande. De ursprungliga enkla fönstervreden (Habo Fix V70) som är skruvade i rakt in i karm och båge kan komma att utgå (två per båge), då de blir onödiga.
Detta kommer/kan komma att ändras: Öppningsförfarande måste kompletteras med barnsäkerhet (kan ske i handtaget), Gångjärn ersätts och blir osynliga eller liknande dagens. Karmventil (från 90-talet) sätts igen. Ny ventil kommer att sitta i bågen istället för i karmen. Ventilen kommer att ge bättre flöde och därmed mindre drag i rummet. Ventilen kan även reducera mer buller från gatan än dagens ventil. Glaset kan släppa in mindre solvärme (-30%) och därmed begränsa överuppvärmningen sommartid utan att genomsikten förändras.
Inomhusklimatet kommer alltså att förbättras och det invändiga utseendet kommer att förändras marginellt.

Det har nämnts balkonginglasningar, vad innebär det?

Befintliga balkonginglasningar kommer, där de förekommer, att behöva demonteras för att kunna renovera fasaden. De tillhör ju dock bostadsinnehavaren. Styrelsen har ett förslag att låta återuppföra nya balkonginglasningar och då kanske också för alla balkonger, i så fall i en enhetlig stil till skillnad från idag. Skälet är att inglasningar är en bra energibesparingsåtgärd. Det finns dock inte något beslut på vad vi kommer att göra ännu,
Den sort som i så fall skulle bli aktuell är helt i glas utan karmar och som man skjuter ihop till ett litet paket i ena änden av balkongen.

Hur kommer fasaden att renoveras?

Befintligt utseende ska bevaras. Förutom att detta är vår egen ambition, så är det även ett myndighetskrav, dvs vi får inte förändra utseendet. Det gäller även fönstrens utvändiga utseende.
Eftersom huset byggdes för snart sextio år sedan så är fasaden i ett nedgånget skick. Den är delvis mycket otät och flera fasadskivor/plåtar är trasiga, blekta och smutsiga. Du känner säkert till att de gråa fasadskivorna innehåller asbest och är hälsofarliga vid bearbetning. Vissa delar av fasaden har visat sig innehålla PCB, som också är hälsofarligt och cancerframkallande. Fasadrenoveringen är därmed också en miljö- och hälsoåtgärd. Den behöver styrelsen dock inte medlemmarnas tillstånd till att utföra.
Tilläggsisoleringen har ett konkret skäl, vi har delvis dålig värmeisolering där det vintertid blir mycket kallt i vissa lägenheter och vårt uppvärmningsbehov blir onödigt högt. Huset behöver tätas.


El

Kommer laddning av elbilar ingå i påbyggnadsprojektet?

Nej, vi tittar på detta som en separat åtgärd.


Tvättstugor

När flyttas tvättstugen?

När förråden är klara börjar flytten av tvättstugan.


Garage

Varför massa omflyttningar i garaget?

Det visade sig vara en dålig idé att säga upp, därför valde vi att marknadsanpassa hyrorna och antog att några då skulle välja att flytta. Så snart vi är klara med ombyggnationen på plan 2 kommer medlemmarna att kunna börja flytta tillbaka in.

När kommer medlemmarna som flyttat ut att få komma tillbaka?

Vi har sagt senast i juli och det kommer vi att kunna hålla. Eventuellt kan de få komma tillbaka snabbare.


Takterass

Hur kommer utformningen att takterassen bli?

Takterrassens planering tog sin början i en gemensam workshop till vilken alla föreningsmedlemmar bjöds in att delta. Det resulterade i en förslagslista, som sedan jobbades in i projektet. Där ingår, förutom de odlingsmöjligheter som hela tiden varit aktuella, en bastu, olika sittgrupper, ett orangeri som kan bokas för tillställningar och ett utekök. Att grilla kan säkert vara aktuellt, men då med gasolkök. Kolgrill vill vi undvika.
Utformningen av terrassen har tagit hänsyn till att det är ett vindutsatt läge, samt att man ska undvika att störa de intilliggande bostäderna.

Hur stor blir den gemensamma terassen?

Den gemensama takterassen blir knappt 500m2.

Kommer alla att ha tillgång till takterassen?

Ja, alla medlemmar kommer att ha tillgång till den gemensamma takterassen. De nya lägenheterna kommer dessutom att ha privata takterasser.


Försäljning

Hur går det med försäljningen?

Vi har sålt och tecknat bindande förhandsavtal på alla lägenheter.

När startar försäljningen?

Försäljningen startade i september 2015.

Vem tar hand om försäljningen av lägenheterna?

Vi har anlitat Alexander White för att sälja lägenheterna.


Entreprenaden

När pågår bygget?

Bygget pågår mellan 7-18. Ljudliga arbeten endast mellan 9-17.

När kommer bygget att vara klart?

Slutdatumet är satt till maj 2017.

Hur ser etableringen ut?

Platschef här hos oss kommer att vara Viktor Källberg och han har installerat sig själv i gemensamhetslokalen för att starta upp organisationen som ska genomföra bygget. Den organisationen kommer att omfatta upp till 40 underleverantörer och uppskattningsvis mellan 200 och 300 individer.

Lövdalen kommer att avskärma byggområdet med stängsel, dels på grund av säkerhet och dels på grund av att Skatteverket kräver det. All avskärmning sker i samråd med styrelsen. De kommer att ställa upp bodar på innergården utanför port 16. Dessa är planerade att komma upp i början av mars och de beräknas bli ett 10-tal.

Byggetableringen kommer att låta oss boende röra oss fritt in och ut ur huset, Lövdalen kommer att ha en egen ingång från Bjurholmsgatan vid återvinningsholkarna.

Två bygghissar kommer att finnas på plats under hela bygget, en på Östgötagatansidan och en på Bjurholsgatansidan. Det kommer inte att finnas någon fast kran utan en mobil kran kommer att användas vid behov.

Vilka är Lövdalens Bygg?

Lövdalens Bygg är ett familjeföretag grundat 1962, året efter vårt hus stod färdigt! Idag leds företaget av Peter Blomqvist, grundarens son.

Hur ser projektorganisationen ut?

På Täppans sida består projektorganisationen av representanter för styrelsen, kallade Takgruppen. Givetvis förankras stora beslut i hela styrelsen. Därtill kommer Funktionskompaniet som är våra ombud/projektledare. De filtrera, förklarar och förbereder för beslut så att takgruppen och i sista led hela styrelsen kan ta snabba och välinformerade beslut.

Täppan har regelbundna byggmöten med Lövdalens Bygg som rapportererar och tar upp frågor som kräver svar för att bygget ska löpa smidigt. Tidsplanser kan justeras, etc.

Utöver detta finns våra mäklare på Alexander White som säljer  lägenhterna samt våra juridiska ombud på Landahl Advokatbyrå och Fastighetsägarna.

Hur gick upphandlingen till?

Vi tog fram ett förfrågningsunderlag där de olika diciplinerna, t.ex. VVS och arkitekt, fick specificera hur de ville utforma saker och ting och vilka krav vi hade. Helt enkelt – vad är det Täppan vill köpa? Funktionskompaniet gick ut med anbudsförfrågan till 20 entreprenörer och vi fick till slut fem anbud. Funktionskompaniet höll i utvärderingen och representanter för styrelsen träffade tillsammans med Funktionskompaniet potentiella entreprenörer. Efter att alla anbud kompletterats och nollats, dvs. kokats ner till jämförbara leveranser, pratade vi extra noga med två av anbudslämnarna. Baserat på anbudets utformning, diskussioner i styrelsen och Funktionskompaniets utvärdering valde vi att anta Lövdalens Byggs anbud.

Vad är statusen på bygglovet?

Bygglovet är beviljat. Startbesked meddelas i omgångar, första omgången gäller förråden och tvättstugorna.

Vilka är inblandade?

Medlemmarna i Täppan genom styrelsen är i högsta grad inblandade. Dessutom finns Funktionskompaniet med som våra ombud. Totalentreprenören Lövdalens Bygg är såklart med och ett antal underentreprenörer som de kontrakterar.

När börjar entreprenaden?

Vår totalentreprenör Lövdalens Bygg har redan etablerat sig i huset.

Vem kommer att bygga?

Vi har kontrakt med Lövdalens Bygg som kommer att vara totalentreprenör för byggnationen.


Avgifter/hyror

Kommer hyran för garageplatserna tas bort?

Hyran för garageplatserna kommer att vara oförändrade för medlemmar.

Hur länge kommer det vara nollavgift?

Nollavgiften är tillsvidare. Det ingår i en styrelses uppdrag att sätta avgifterna och vi tittar löpande på hur ekonomin avgiftsnivån ser ut.


Solpaneler

Hur mycket el kommer vi att producera?

Beräkningen är att vi maximalt ska producera el för att täcka husets så kallade minimumlast. Eftersom det idag är olönsamt att producera för mycket el i små anläggningar valde vi denna strategi.

Kommer vi att sätta solceller på taket?

Ja, vi kommer att montera solceller på taket.

Kan vi sätta solpaneler på fasaden?

Ja, men vi kommer inte att göra det. En solcellsexpert har räknat ut att den placeringen inte är kostnadseffektiv.


Gemensamhetsytor

Kommer vi att kunna använda gemensamhetslokalen?

Nej, gemensamhetslokalen är avstängd under byggtiden. Den är utlånad till totalentreprenören och vi får tillbaka den då bygget är avslutat någon gång under sommaren 2017.

Kommer övernattningsrummet att avvecklas?

Ja, övernattningsrummet är avvecklat för närvarande.


Informationsmöten

Kommer fler infomöten?

Ja, men inget är bestämt just nu.


Förråd

Hur stor är svensk standard?

Svensk standard är 1 kvadratmeter per person och man räknar 1 person per rum. Standarden för en 3a är exempelvis 3 kvadratmeter.

Hur kommer det att bli med hissarna när förråden flyttas?

Vi återkommer när vi pratat med flyttfirman. Givetvis kommer väntetiderna bli något längre om man vill åka hiss.

Om man inte vill ha flytthjälp, vad erbjuder föreningen då?

Vi har skaffat 10 pirror man kan få låna. Kontakta Jerry.

Behöver man bidra med packning eller kartonger?

För de som vill ha flytthjälp kommer flyttfirman stå för allt.

Hur ska flytten gå till?

Först flyttar de som vill flytta själva, sedan flyttar föreningen åt resten. Läs mer detaljerad information i Täppanbladet 2, mars 2016.

Om man vill ha extra inredning i förrådet, går det att ordna?

Det går att köpa till från leverantören, vi har meddelat en prislista med senaste Täppanbladet.

Hur länge kommer man inte åt sina saker om man vill ha flytthjälp?

Vill man ha flytthjälp så får man räkna med att man inte kommer att kunna komma åt det man har i förrådet under ca en vecka.

Hur kommer förråden att se ut?

Vår totala förrådsyta ökar med 50%, dvs mycket mer än vår bostadsyta som ökar med ca 17%.

Var byggs förråden?

Förråden byggs i nordöstra kvadranten av plan 1.

Hur kommer våra nya förråd att se ut?

Förråden kommer att inredas med hylla och klädstång, enligt normal standard. De kommer att vara gallerförråd av stål. Förråden levereras av Troax.

Finns andra hjälpmedel?

Föreningen har 10 pirror att låna ut till dem som vill flytta själva. Kontakta Jerry om ni vill låna.

Kan jag få vara med vid flytten om föreningen flyttar mitt förråd?

Nej, vi kan av flera skäl inte låta medlemmar vara med när föreningen flyttar.

Kan man få hjälp?

Alla som vill kan få hjälp med flytten. Lämna in enkäten vi skickade ut om flytthjälp så fixar vi det.

När kommer flytten att börja?

Förrådsflytten startar 23/3. Läs mer i Täppanbladet nr 2 2016.