Månadsavgiften

Den ”hyra” du betalar varje månad kallas månadsavgift och ska täcka de utgifter bostadsrättsföreningen har för kapital- drifts- och underhållskostnader. Månadsavgiften är baserad på lägenhetens insats och är ett självkostnadspris.

 

Din bostadsrättslägenhet ägs av Täppan men du har nyttjanderätt och kan inte bli uppsagd, bara du följer föreningens stadgar och i rätt tid betalar dina avgifter.

Föreningen står inte för någon form av försäkring eller ansvar vid ev skada eller stöld av fordon och cyklar i och vid fastigheten.

 

I månadsavgiften till föreningen ingår följande:

• Värme
• Vatten
• Teknisk förvaltning av fastigheten (i grova drag: reparationer och underhåll av allt i huset utom inne i lägenheterna)
• Medlemsavgiften till HSB (ca 125 kronor)
• Trädgårdsskötsel på gården
• KabelTV via Comhem
• Ownits bredbandsuppkoppling (100Mb)
• Styrelsearvoden
• Ekonomisk förvaltning av föreningen
• Hämtning av hushållssopor och tömning av miljöstationen
• Container ett par gånger/år
• Trappstädning
• Snöröjning
• Trevliga grannar 😉