Hur kommer utformningen att takterassen bli?

Takterrassens planering tog sin början i en gemensam workshop till vilken alla föreningsmedlemmar bjöds in att delta. Det resulterade i en förslagslista, som sedan jobbades in i projektet. Där ingår, förutom de odlingsmöjligheter som hela tiden varit aktuella, en bastu, olika sittgrupper, ett orangeri som kan bokas för tillställningar och ett utekök. Att grilla kan säkert vara aktuellt, men då med gasolkök. Kolgrill vill vi undvika.
Utformningen av terrassen har tagit hänsyn till att det är ett vindutsatt läge, samt att man ska undvika att störa de intilliggande bostäderna.