Enkätresultat

Tack för synpunkterna!
Ett stort tack till er som besvarat enkäten och skickat in synpunkter och kommentarer, både på hemsidan och på papper! Vi redovisar här:
 Bakgrund och sammanfattning
 Sammanställning av åtgärder och utredningar
 Frågor och svar
 Summering av enkäten och synpunkter som har kommit in

Rapport_enkat_Nyckelsystem_20150519