Extrastämma och Öppet hus ang påbyggnad

Medlemmarna i HSB Brf Täppan i Stockholm kallas härmed till extra Föreningsstämma Torsdagen den 28 november 2013, kl 19.00 på Åsö Gymnasium, Blekingegatan 55.

För att ge möjlighet till att ställa frågor anordnas Öppet Hus i gamla gemensamhetslokalen Bjurholmsgatan 16 den 25 november kl 19-20.

Kallelse och ytterligare information kommer att delas ut till alla medlemmar.

Styrelsen Brf Täppan