Redovisning av åtgärder och enkätresultat Nyckelsystem

Tack för synpunkterna!
Ett stort tack till er som besvarat enkäten och skickat in synpunkter och kommentarer, både på hemsidan och på papper! Vi redovisar här:
 Bakgrund och sammanfattning
 Sammanställning av åtgärder och utredningar
 Frågor och svar
 Summering av enkäten och synpunkter som har kommit in

Rapport_enkat_Nyckelsystem_20150519