Information om förrådsflytt

Uppdaterad information om förrådsflytt.

Ni som ska flytta själva ska genomföra flytten mellan 23/3 – 3/4.

Ni som begärt hjälp med flytt kommer att genomföras med hjälp av flyttfirma 4/4 – 8/4.

De missfärgningar som finns i golvet inte innebär någon risk för förrådsinnehållet. Golvet är tvättat och dammbundet, samt godkänt i besiktning. Vi ansåg inte att det var nödvändigt att måla golvet.

Läs mer om detaljerna i bladet som även delas ut i brevlådorna:
Info om förrådsflytt 17 mars 2016
Info om förrådsflytt 22 mars 2016

/Styrelsen