Takprojektet

En uppdatering om byggnationen på taket.

Styrelsens arbete fortlöper, just nu är mycket av arbetet inriktat på de sista detaljerna för att bygglovsprocessen ska gå snabbt och smidigt så att vi snart har ett bygglov.

Dessutom arbetas det på försäljningsmaterialet och på workshoppen vi ska ha för takterrassen. Detta innebär att hela projektgruppen med konsulter är klar och satt i arbete.

Vi kommer snart att spika ett datum för workshoppen då det är tänkt att vi ska bolla idéer och önskemål om utformningen av takterassen. För att vi ska kunna planera ordentligt skulle vi vilja att ni som vill vara med anmäler er senast 18/2 till fragorochsvar@brftappan.se. Skriv hur många ni blir!

Har ni några frågor skickar ni dem till fragorochsvar@brftappan.se.

Mvh,
Styrelsen

Glögg 14/12

Med start klockan 15.00 och fram till 17.00 den 14e december kommer lokalgruppen att fylla gemensamhetslokalen med glögg och pepparkakor!

Alla medlemmar är varmt välkomna!

Kallelse till Informationsmöte om takprojektet 25/11 Kl 18:30

Härmed inbjudes medlemmar och boende i Brf Täppan till informationsmöte
den 25 november kl 18:30 i Gotlandssalen, Gotlandsgatan 44

Styrelsen kommer att presentera:

  • Aktuell status i projektet.
  • Vilka aktiviteter ser vi framför oss?
  • Hur kommer vi att jobba framåt?
  • Vad  kommer att hända den kommande perioden?
  • Frågestund

 Välkomna med era frågor och funderingar

 mvh

 Styrelsen i Brf Täppan