Det har nämnts balkonginglasningar, vad innebär det?

Befintliga balkonginglasningar kommer, där de förekommer, att behöva demonteras för att kunna renovera fasaden. De tillhör ju dock bostadsinnehavaren. Styrelsen har ett förslag att låta återuppföra nya balkonginglasningar och då kanske också för alla balkonger, i så fall i en enhetlig stil till skillnad från idag. Skälet är att inglasningar är en bra energibesparingsåtgärd. Det finns dock inte något beslut på vad vi kommer att göra ännu,
Den sort som i så fall skulle bli aktuell är helt i glas utan karmar och som man skjuter ihop till ett litet paket i ena änden av balkongen.