Hur kommer det att bli med hissarna när förråden flyttas?

Vi återkommer när vi pratat med flyttfirman. Givetvis kommer väntetiderna bli något längre om man vill åka hiss.