Hur kommer förråden att se ut?

Vår totala förrådsyta ökar med 50%, dvs mycket mer än vår bostadsyta som ökar med ca 17%.