Hur kommer huset att täckas in?

Eventuellt kan väderskydd för taket byggas som inte behöver en ställning att stå på, då blir det bara ställning under tiden fasaden renoveras. I värsta fall behövs ställning från maj till november runt hela huset. I bästa fall kan fasaden bytas utan permanent ställning. Vi uppdaterar informationen så snart vi har klara besked. Då asbesten tas omhand behöver vi tyvärr ha huset inplastat och fönstren stängda på grund av lagar och regler samt vår egen hälsa. Vi kommer inte att vara inplastade hela tiden som hus med putsad fasad måste vara.