Hur länge kommer hissarna att stängas av?

Hissarna kommer att stängas av så kort tid som möjligt. Det är mer arbeten på hissarna i 12 och 14 så de kommer att vara avstängda något längre än hissarna i 10 och 16. Vi räknar med att maximal avstängningstid ska vara 10 veckor. Vi har ännu inte fått hundraprocentigt besked i denna fråga.