Kommer hyran för garageplatserna tas bort?

Hyran för garageplatserna kommer att vara oförändrade för medlemmar.