Kommer vi att sätta solceller på taket?

Ja, vi kommer att montera solceller på taket.