När flyttas tvättstugen?

När förråden är klara börjar flytten av tvättstugan.