När kommer fasad och fönster renoveras?

Detta vill man göra när det är varmt. Längsta tid för ställning runt huset är maj till november och någon gång under denna period kommer fasad och fönster att bytas. Vi vet inte mer än så just nu.