När pågår bygget?

Bygget pågår mellan 7-18. Ljudliga arbeten endast mellan 9-17.