Renoveras hissarna eller blir det nya?

Det blir helt nya hissar. Eftersom vi hade behövt göra omfattande renoveringar visade det sig att det inte var särskilt stor skillnad i kostnad och det prognostiserade framtida underhållet blir lägre med helt nya hissar.