När startar försäljningen?

Försäljningen startade i september 2015.